Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Caritas T-ka      Zarząd:
          • przewodniczący (proboszcz parafii): ks. Wawrzyniec Skraba MS
          • prezes: ks. Marian Mordarski MS
          • v-ce prezes: Renata Pelczar
          • gł. księgowy: Feliks Wawrzyniak
     Adres pocztowy:
          • ul. S. Żeromskiego 39, 64-980 Trzcianka
     E-mail:
          • caritas-trzcianka@smtvsat.pl
     Konto Caritas:
          • Bank PeKaO SA O/T-ka 65 1240 3741 1111 0000 4457 4473

Krótki zarys dotychczasowych osiągnięć i uzyskanych efektów:

Cichy Kącik Ochronka Parafialna „Cichy Kącik” funkcjonuje od 1991 r. Skupia ok. 70 dzieci w wieku 4 – 12 lat. Uczestniczą one w codziennych spotkaniach. Dzięki pracy pedagogów i dużej grupy wolontariuszy realizowane są zadania wychowawcze oraz programy profilaktyczne (np. „Spójrz inaczej na agresję” itp.). Dzieci uczestniczą również w zajęciach sportowych a w okresie zimowym, dzięki współpracy z Urzędem Miejskim Trzcianki, mogą uczestniczyć w zajęciach na sali sportowo–widowiskowej. Prowadzone jest również codzienne dożywianie tych dzieci.

Od lutego 2000 r. działa Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi, oferując dzieciom i młodzieży interesujące formy spędzania wolnego czasu (w tym dostęp do komputera) a także ciepły posiłek (nieodpłatnie).
Natomiast od października 2001 r. działa podobna Świetlica Środowiskowa w Niekursku.

Miłosierdzie Istotnym elementem pracy Caritas na terenie naszej parafii jest punkt wydawania żywności „Betania”. Czynny 3 razy w tygodniu w miarę posiadanych środków wspomaga ponad 300 rodzin, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji. W prowadzeniu tego dzieła współpracujemy m.in. z Pilskim Bankiem Żywności i z wieloma ludźmi dobrej woli, którzy potrafią dostrzegać potrzebujących.

Osobnym rodzajem działalności trzcianeckiej Caritas są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz ich filia w Wieleniu. W Warsztatach organizowane są w godz. 8.00 – 15.00 zajęcia dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez wychowawców (pedagogów) w ramach programu rehabilitacji. Obie placówki są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są na własnym rozrachunku.

Za tyle pięknych dzieł potrzeba przede wszystkim podziękować Panu Bogu, a potem tym wszystkim, którzy oddają samych siebie na służbę bliźniemu. Na szczęście jest ich w naszej parafii niemało.
Prezes Parafialnej Caritas

W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce
W Ochronce